شکستۀ نستعلیق، نقلِ میرزا غلام رضا از عبدالمجید درویش، کاخ گلستان
Powered By Persian E107 © 2005-2009