آداب المشق از باباشاه اصفهانی، بر اساس نسخۀ دانشگاه پنجاب لاهور/به کوشش دکتر حمیدرضا قلیچ خانی 1391

انتشارات پیکره، تهران، 02166038619
دیباچه

سال‏هاست که متن رسالۀ ارزشمند «آداب‏المشق» باباشاه اصفهانی را با نام استاد بزرگ خطِّ نستعلیق، میرعماد قزوینی منتشر می‏کنند. پروفسور محمد شفیع[1] با یافتن نسخه‏ای از این رساله به خط باباشاه اصفهانی، این نسبت را رد کرد و سپس دکتر مهدی بیانی[2] و دیگران[3] بارها بر این اشتباه آشکار انتقاد کرده‏اند اما همچنان از باب غلط رایج، تکرارش ادامه یافته است[4].

در سال 1950 م. پروفسور محمد شفیع متن رساله را بر اساس نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه پنجاب لاهور منتشر کرد اما خط این رساله که خود از آثار ارزشمند باباشاه و سندی ارزشمند است همچنان دور از چشم اهل خط و خوشنویسی باقی مانده بود؛ نیک می‏دانیم که از متون و رسالات آموزشی خوشنویسی، به ندرت نسخه‏ای به خطِّ مؤلف می‏توان یافت که ما را از تصحیح و مقابله‏ای بی‏نیاز ساز.

در زمان اقامتم در هندوستان، فراغتی به دست آمد تا از دوست نویافته‏ام دکتر معین نظامی درخواست کردم که در صورت امکان تصاویر اسکن شدۀ این نسخه را تهیه و برایم ارسال کنند. ایشان نیز با کمال خوش‏رویی تصاویر رساله و ترجمۀ فارسی مقدمۀ پروفسور محمدشفیع را که به زبان اردوست، برایم فرستادند.

از حدود ده سال پیش به ارزشمندی و جایگاه راستین باباشاه پی برده و مطالعه در احوال و آثار وی را آغاز کرده و در این سال‏ها با دستیابی به اسناد و آثار خاص و منتشر نشده، در پی تألیف کتابی مستقل دربارۀ وی هستم. کتابی که پیش رو دارید، شامل بخشی از این اطلاعات گرد آمده است که به یقین برای نخستین بار در منظر صاحبنظران قرار می‏گیرد و کامل‏ترین معرفی باباشاه است که تاکنون منتشر می‏گردد.[1] - اورینتل کالج میگزین، ش 101، 1950 م.

[2] - احوال و آثار خوشنویسان، صص 87-88

[3] - کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، ص پنجاه و شش  ؛ رسالاتی در خوشنویسی، ص 210

[4] - از جمله کتابت این رساله با انتساب به میرعماد به خط استاد کیخسرو خروش در سال‏های اخیر.


Powered By Persian E107 © 2005-2009