احوال و آثار نوابغ خوشنویسی در 25 مجلد، بزرگترین پژوهش در خوشنویسی ایران، 1382 تا 1385این طرح را که شرح آن به تفصیل خواهد آمد، آقای محمد رضا سرو دلیر به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیشنهاد داد و با همکاری بسیاری از پژوهشگران، استادان و مجموعه داران در میان سال 1382 تا 1385 به سرپرستی این حقیر به انجام رسید و طی آن احوال و آثار 25 استاد خوشنویسی هر یک در یک مجلد از 150 تا 400 صفحه معرفی گردید که هنوز انتشار نیافته است و در آن 25 قلۀ قلم از ابن مقلۀ بیضاوی شیرازی تا محمد حسین عمادالکتاب، همراه با استادان و شاگردانشان معرفی شده اند.
برای این پژوهش گسترده بیش از 25000 تصویر از موزه ها، کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی نفیس داخل و خارج از کشور تهیه شد و پس از کارشناسی توسط استادان: سید محمد احصایی، غلامحسین امیرخانی، سید محمد حسینی موحد و غلام رضا مشعشعی تعداد 4500 تصویر برای مجموع مجلدات برگزیده شده است.
Powered By Persian E107 © 2005-2009