انتشارات بریل (BRILL) در هلند ترجمۀ انگلیسی فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی را توسط خانم Rebecca Stengel منتشر خواهد کرد.

 

چاپ دوم کتاب فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته از حمیدرضا قلیچ خانی با تغییرات و اضافاتی در متن و تصاویر، توسط خانم ربکا استنگل، مترجم امریکایی، به زبان انگلیسی ترجمه شده و تا اواخر سال جاری توسط انتشارات بریل در لیدن هلند منتشر خواهد شد. این ناشر مشهور از سال 1683 تاکنون به نشر اثار پرداخته است.
این کتاب نخستین فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی به زبان فارسی بوده و نخستین منبع به زبان انگلیسی نیز خواهد بود و به شناسایی دقیقِ خوشنویسی ایرانی در میان دیگر ملل کمک فراوانی خواهد کرد.

 


Powered By Persian E107 © 2005-2009