نشست های تخصصی خوشنویسی ایرانی، زیر نظر دکتر حمیدرضا قلیچ خانی
Admin در تاریخ چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393 - 01:16:34 | نظرات غير فعال است
 زرافشان: فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات خوشنویسی، کتاب آرایی و نسخه پردازی در شعر فارسی، دکتر حمیدرضا قلیچ خانی
Admin در تاریخ يكشنبه 6 بهمن 1392 - 17:00:13 | نظرات غير فعال است
 درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، دکتر حمیدرضا قلیچ خانی، انتشارات فرهنگ معاصر
Admin در تاریخ يكشنبه 22 ارديبهشت 1392 - 01:21:09 | نظرات غير فعال است
   
Powered By Persian E107 © 2005-2009