از راست: اقای محمدجواد جدی، حمیدرضا قلیچ خانی و احسان الله شکراللهی، 1390

آثاری از استاد سیدحسن میرخانی از مجموعۀ آقای محمدجواد جدی


 چاپ دوم کتاب «زرافشان» در بهمن 1399 منتشر شد.
e107 در تاریخ يكشنبه 6 بهمن 1392 - 17:00:13 |
   
Powered By Persian E107 © 2005-2009