مسجدجامع دهلی، پس از نمازعیدفطر، 31/7/2011

در 10 مستطیل پشت سر من چگونگی ساخت این مسجد به زبان فارسی و خطِ ثلث نورالله احمد نوشته شده است.


 چاپ دوم کتاب «زرافشان» در بهمن 1399 منتشر شد.
e107 در تاریخ يكشنبه 6 بهمن 1392 - 17:00:13 |
   
Powered By Persian E107 © 2005-2009