شرح حالی کوتاه

هو

31/4/1347 ........... تولد در تهران (بیمارستانِ ژاندارمری در میدان ونک)

فرزند یحیی و زینب قلیچ خانی

1363-4 ................ آموزش نستعلیق در محضر استاد اویس وفسی

(نوۀ علی منظوری، شاگرد ممتاز محمد حسین عمادالکتاب)

1364-5 ................. آموزش قرائت قرآن در محضر استاد محسن خدام حسینی

(نفر نخست مسابقات بین المللی قران)

1366 ................... ديپلم علوم تجربی از دبیرستان شهید حسن قدمی (دکتر نصیری پیشین)

1367-8 ................ خدمت وظیفه

1368.................... فارغ التحصيلِ ممتاز خوشنويسی در خط نستعلیق و ثلث

آموزش حضوری در محضر استادان: غلامحسين امير‌خاني‌ (1368)، محمد حسيني موحد (8-1367)

نمايشگاه انفرادي خوشنویسی در گالری خانة‌ آفتاب

1368-9 ............... آموزش آواز نزد استاد شاهرخی (هنرستان موسیقی)

1368-70 .............. آموزش تار نزد استاد منصور کلاشیان

1369 .................... نمايشگاه انفرادي خوشنویسی در گالری انجمن خوشنويسان ايران، خیابان خارک

1370-72 ................ آموزش فلسفۀ غرب در محضر دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

(شاگرد ممتاز دکتر محمود هومن)

1370 .................. فارغ التحصيل تئاتر (ادبيات نمايشی )‌ دانشکدۀ هنر، نیاوران

آموزش در محضر استادان: رضا سید حسینی، بهرام بیضایی، محمود دولت آبادی،

جمال میرصادقی، ژالۀ آموزگار، رکن الدین خسروی، اکبر زنجانپور، قطب الدین صادقی

1372.................فارغ التحصيل زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واجد تهران مرکز.

آموزش در محضر استادان: مظاهر مصفا، رشید عیوضی، حسین بهزادی اندوهجردی، حمید طبیبیان

1373.............. ازدواج

1374-81 ........ تدريس خوشنویسی و طراحي حروف و روش تحقيق در دانشگاه علم و فرهنگ

1374............... تولد فرزندم، همایون

78- 1374........ تدريس خوشنويسي در مراكز آموزش عالي آموزش و پرورش

80- 1375........ تدريس تاريخچة كتابت و كتاب آرايي و طراحي حروف در دانشگاه آزاد اسلامي

91- 1375....... استاد راهنمای بیش از 90  پایان نامه دانشگاهی از کارشناسی تا دکتری

1377.............. فارغ التحصيل كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

آموزش در محضر استادان: جلال الدین کزازی، محمد حسن حائری، سعید حمیدیان،

محمد حسن حسن زاده، قدمعلی سرامی

موضوع رساله: تصحيحِ انتقادی ديوان حسن دهلوي، براساس 7 نسخه خطی

استاد راهنما: دكتر مظاهر مصفا. استاد مشاور: دکتر امیربانو کریمی فیروز کوهی

87- 1377........ تدريس ادبيات ‌فارسي در دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

1377.............. كسب رتبۀ اول ادبيات در كتاب سال دانشجويان سراسر كشور

1379............. داور جشنوارة كتاب سال دانشجويان سراسر كشور

84 -1380........ تدريس خوشنويسي و طراحي حروف و تاريخچة كتابت و كتاب‌آرايي در دانشكده دكتر شريعتي

1381............. داور همايش بين المللي خوشنويسي جهان اسلام (فرهنگستان هنر)

1381.............. تأسیس موسسة نگارستان هنر پارس و پژوهشگاه خط و خوشنويسي

1382-86 ........ سرپرست طرح گردآوري احوال و آثار نوابغ خوشنويسي

(بزرگترين پژوهش گروهي در باب خط و خوشنويسي در 25 مجلّد)

1383............. عضو كميتة‌ تخصصي هنر در هجدهمین جشنوارة بين‌‌المللي خوارزمي

1383............. دبير «کتاب ماه هنر»، ويژه‌نامه‌هاي خوشنويسي، شماره‌هاي 69 تا 72

1384-5 ....... عضو کمیتۀ علمی خوشنویسی همایش بین المللی فرهنگ و هنر اصفهان، (فرهنگستان هنر)

1386-7 ...... رئیس گروه علمی خوشنویسی همایش بین المللی مکتب شیراز (فرهنگستان هنر)

1386-7 ...... عضو گروه علمی خوشنویسی همایش مکتب هنری تبریز

(دانشگاه هنر اسلامی تبریز و فرهنگستان هنر)

1386-9 ...... عضو گروه پزوهشی ادبیات و هنر (فرهنگستان هنر)

1387............. عضو شورای کارشناسی آثار قدما در نمایشگاه استادان نستعلیق، موزۀ هنرهای معاصر تهران

1391 ...... اخذ دکترا از دپارتمان فارسی دانشگاه دولتی دهلی نو، هندوستان.

«موضوع تز: مطالعۀ هنر کتاب آرایی و نسخه ‏پردازی (خوشنویسی، نگارگری، تزیینات و تجلید)

در آثار سخنورانِ سبک هندی». استاد راهنما: پروفسور چندر شیکهر

1387-91 ........... عضویت در انجمن نسخه‏ های خطی اسلامی (TIMA)، کمبریج

http://www.islamicmanuscript.org/Person.aspx?id=282

1388  ..... عضو گروه تخصصی نقد هنر (فرهنگستان هنر)

1388 ..... عضو گروه علمی خوشنویسی همایش بین‏ المللی دورۀ قاجار (فرهنگستان هنر)

1389 ...... تدریس زبان و فرهنگ فارسی به دانشجویان ایتالیایی اعزامی از دانشگاه رم، در گروه فارسی دانشگاه دهلی

1389-90 ..... تدریس زبان و فرهنگ ایران به دانشجویان مقطع دکتری در دپارتمان تاریخ دانشگاه دهلی

1392 ...
بورس مؤسسۀ بریتانیایی مطالعات فارسی (BIPS)، دعوت شده از سوی گروه مطالعات خاور میانۀ دانشگاه کمبریج. ایراد دو سخنرانی در دانشگاه کمبریج.

1392 ... بورس مؤسسۀ امریکایی مطالعات ایران (AIIS)، برگزاری ورک شاپ و ایراد پنج سخنرانی در دانشگاه­ های شیکاگو، هاروارد، کارولینای شمالی، جورج واشنگتن و پرتلند.

1393-99 ... عضو کمیتۀ تعیین اصالت و ارزشیابی نسخه‏ های خطّی کتابخانۀ ملّی ایران.

1394-99 ... عضو کمیتۀ تعیین اصالت و ارزشیابی موزۀ خوشنویسی ایران.


کتاب‏های منتشر شده:

1373  فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي، انتشارات روزنه.

(نخستین فرهنگ تخصصی در باب خط و خوشنویسی) چاپ سوم: 1390

1373  ‌رسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته، انتشارات روزنه.

(مجموعه متن‏ های آموزشی بازمانده در باب خوشنویسی و کتاب‏ آرایی از سدۀ ششم تا چهاردهم هجری)

1376 تصحيح ديوان فروغي بسطامي (نخستین تصحیح انتقادی و کامل دیوان بر اساس 10 نسخه)

1376 تصحيح ديوان نرگسي ابهري (نخستین تصحیح انتقادی

دیوان براساس 5 نسخۀ خطی)، انتشارات روزنه.

1382  با شهرياران شعر (از آغاز تا كنون)، انتشارات مروارید. چاپ دوم: 1386

1383 تصحيح ديوان حسن دهلوي سجزی

( تصحیح انتقادی دیوان بر اساس 7 نسخۀ خطی)، انجمن آثار و مفاخرفرهنگی.

1386  تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات آیندگان.

1389  اصطلاحات نسخه پردازی در دیوان بیدل دهلوی، دفتر تحقیقات زبان فارسی، دهلی نو.

1390 مجموعۀ مقالات خوشنویسی مکتب شیراز (17 مقالۀ تخصصی)، فرهنگستان هنر.

1391 آداب المشق (به خط باباشاه اصفهانی)، پیکره.

1392 درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، فرهنگ معاصر.

1391 تصحیح فرهنگ مرآه الاصطلاح از آنندرام مخلص (تصحیح انتقادی بر اساس 3 نسخۀ خطی)، با همکاری دکتر چندرشیکهر و هومن یوسفدهی، کمیسیون نسخ خطی هند، دهلی نو.

1392 زرافشان، فرهنگ معاصر (چاپ دوم: 1399)

1392 حیات خوشنویسان، محمدحسین علوی، به پیوست احوال خطّاطان از بختاورخان،  کتابخانۀ مجلس شورا.

1392   محمد حسین کشمیری، پیکره. 

1393    عبدالرشید دیلمی، پیکره. 

1393   اسدالله شیرازی، پیکره. 

1394    محمدحسین شیرازی، پیکره. 

1395 علی رضا عباسی، پیکره. 

1395    خلیل الله، پادشاه قلم، پیکره.

1395 خدمات کاتبان هندو به زبان و ادب فارسی، ورّاقان.

1396 خواجه اختیار منشی، پیکره. 

1396 کاتبان شاهنامه، مؤسسۀ کتاب آرایی ایرانی. 

1396 ابوالفضل ساوجی، پیکره.

1396 فهرست نفایس هنری کتابخانۀ ملّی ایران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران.

1396 پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران.

1398    ترجمۀ روسی «درآمدی بر خوشنویسی ایرانی»، نشر صدرا، مسکو، 2019 م.


گزیده‏ای از مقاله‌ها، گفتگوها و سخنراني‌ها:

1. اساطير مشترك ريشه در نژاد مشترك دارند ـ مجلة ادبستان، شماره 16، فروردين 1370

2. بررسي كتاب (درآمدي بر فلسفه ـ دكتر ميرعبدالحسين نقيب‌زاده) ـ مجله كيهان فرهنگي، شماره 8 ، بهمن 1370

3. نستعليق خط ملي ايران‌ ـ روزنامه ابرار، 6 اسفند 1374،‌شماره 2120

4. هنر واخلاق هنرمند (1) ـ روزنامه ابرار،24 اسفند 1374، شماره 2136

5. هنر و اخلاق هنرمند (2) ـ روزنامه ابرار، 26 اسفند 1374 ، شماره 2137

6. سابقة كاغذ و رنگ آميزي ـ روزنامه ابرار، 3 دي 1375، شماره 2361

7. پيدايش و انواع چاپ درجهان ‌ـ روزنامه ابرار، 11دي 1375، شماره 2367

8. صحافي و جلد بندي ـ روزنامه ابرار، 9 دي 1375، شماره 2365

9. تاريخچه مصور سازي كتاب  در ايران ـ روزنامه ابرار،25 دي 1375 ، شماره 2379

10. از صنايع دستي تا هنرهاي سنتي ـ روزنامه ابرار، 20 بهمن 1375، شماره 2400

11. قلمدان سازي ـ روزنامه ابرار،30 بهمن 1375، شماره 2407

12. آشنايي با پارچه‌هاي قلمكار ـ روزنامه ابرار، 21 اسفند 1375، شماره 2424

13. قلمتراش سازي ـ روزنامه ابرار، 10 ارديبهشت  1376، شماره 2458

14. نگاهي بر آثار حسن دهلوي سجزي و تأثير سعدي هندوستان بر حافظ ـ كتاب ماه ادبيات وفلسفه ـ سال دوم شماره اول ـ آبان 1377

15. پژوهش و تصحيح در ادب فارسي (از‌ آغاز تا كنون ) ـ دركتاب سيماي فرهنگي ايران ـ انتشارات عيلام، 1378

16. امثال مشهور و سرايندگان گمنام – فصلنامة فرهنگ زنجان، سال اول، شماره اول، بهار 1379

17. پژوهش در ادب فارسي ـ فصلنامة فرهنگ زنجان، سال اول، ‌شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1379

18. مجنون رفيقي هروي ـ فصلنامة فرهنگ زنجان، سال دوم شماره دوم و سوم، تابستان و پاييز 1380

19. آموزش سنتي هنر و اخلاق هنرجويي ـ روزنامه جام جم، 22 دي ماه 1380

20. نستعليق خط ملي ايران ـ روزنامه جام جم، 25 اسفند ماه 1380

21. منظومة گوي و چوگان (تصحیح مثنوی عارفي هروي از چهار نسخۀ خطی) ـ فصلنامة كيميا، شماره 4، 1381

22. پژوهش در خوشنويسي ـ سخنراني در همايش بين‌المللي خوشنويسي جهان اسلام، 26/7/81

23. معرفي و بررسي متن‌هاي آموزشي خوشنويسي (‌از سپيده دم دوره اسلامي تا پايان دورة  قاجار)ـ كتاب ماه هنر ـ شمارة‌ 53 و 54 ـ بهمن و اسفند 1381

24. مركب پژوهش در خوشنويسي خشكيده است ـ گفتگو با روزنامه جام جم، ‌16 تيرماه 1382

25. معنويت در سروده‌هاي سلطان علي مشهدي و آسيب‌شناسي دانشجويان هنر ـ سخنراني در هم‌انديشي معنويت و هنر، فرهنگستان هنر، تهران، 24/10/1382 متن مقاله در کتاب مقالات اولین هم‏اندیشی معنویت و آموزش هنر در تابستان 1384 به چاپ رسیده است.

26. بر مزار طوطيان هند ـ روزنامة‌ همشهري ـ 20 دي ماه 1383

27. يار ديرين قلم ـ مصاحبه در دو هفته نامه ابرچاي، سال اول، شماره هفتم، 29 ارديبهشت 1383

28. خط و خوشنویسی در گذر زمان – کتاب ماه هنر–  شمارة 69 و 70 – خرداد و تیر 1383

29. نقدی بر کتاب احوال و آثار خوشنویسان (از دکتر مهدی بیانی) – کتاب ماه هنر– شمارة 71 و 72 –  مرداد و شهریور 1383

30. احوال و آثار میرعلی الکاتب ـ سخنرانی در همایش گذر از مکتب اصفهان به هرات، هرات، افغانستان، 4/9/1385

31. درخشان‏ترین خوشنویس دربار شاه عباس (علی‏رضا عباسی)، سخنرانی در همایش مکتب اصفهان، فرهنگستان هنر، تهران، 20/9/1385

متن مقاله در مجموعۀ مقالات خوشنویسی گردهمایی مکتب اصفهان در پاییز 1386 به چاپ رسیده است.

32. معرفی پنج مرقّع نفیس ـ مقالات تخصصی خط و کتابت (2) ـ 1386

33. معنویت در آیینه رساله‎های آموزش خوشنویسی ـ سخنرانی در هم‎اندیشی مبانی هنرهای سنتی (2) ـ 14/12/85

34. میز گرد: بهار پژوهش در خوشنویسی ـ بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب ـ 18/2/86

35. جعفر تبریزی میراث‏دار مکتب تبریز- سخنرانی در همایش مکتب تبریز، دانشگاه تبریز، تبریز، 2/3/1387 متن مقاله در مجموعه مقالات گردهمایی مکتب تبریز به چاپ رسیده است.

36. تأثیرپذیری حافظ از سعدی هندوستان - همایش بین‏المللی مکتب شیراز، فرهنگستان هنر، آذر ماه 1387

37. اصطلاحات نسخه‏پردازی و هنرهای وابسته در دیوان سعدی هندوستان ـ سخنرانی در همایش بین‏المللی مکتب شیراز، فرهنگستان هنر، شیراز، 17/9/1387

38. همخوانی ادبیات و خوشنویسی- همایش پیوند ادبیات و هنر، فرهنگستان هنر، سخنرانی در هم اندیشی ادبیات و هنر، دانشگاه شهید بهشتی، 21/2/1388

39. مقاله‏های: سلطان‏علی مشهدی، ستی‏نامه، سیمی نیشابوری، سنگلاخ قوچانی و خوشنویسی در شبه قارۀ هند ـ دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره (ج 3)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1387

40. کاتبان شاهنامه - مجموعه مقالات فردوسی، انتشارات علمی فرهنگی، 1388

41. مقاله های خوشنویسی در دایره المعارف هنر- رویین پاکباز، فرهنگ معاصر، 1388

42. جعفرزادۀ قاضی و مجموعۀ بی‏نظیرش- با همکاری محمدجواد جدی، پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال دوم، ش 4، تابستان 1388

43. تدریس در ششمین دورۀ کارگاه آموزش نسخه شناسی و فهرست نویسی نسخ خطی، مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو، 28 آذر 1388، 19 دسامبر 2009

44. نقد و بررسی مهمترین تذکرۀ فارسی دربارۀ خوشنویسان دهلی (تذکرۀ خوشنویسان غلام محمد هفت قلمی دهلوی)، سخنرانی در سمینار بین المللی دهلی در آیینۀ ادبیات فارسی، گروه فارسی دانشگاه دهلی، 14/3/2010

45. رقم های شاه محمود نیشابوری، نامۀ بهارستان، ش 15، تهران

56. مقاله: محمدحسین کشمیری(قلۀ خوشنویسان کشمیر)، قندپارسی، دهلی نو، ش47و48، زمستان89 -بهار90

57. سخنرانی با عنوان: مقایسۀ کاربرد اصطلاحات نسخه پردازی در شعر امیرخسرو و حسن دهلوی در همایش بین المللی امیرخسرو، ایوانِ غالب دهلوی، دهلی نو، 14/11/2010-23/8/1389

58. سخنرانی با عنوان: آشنایی با خطوط نسخه های خطی، دانشگاه ملی اردو مولانا آزاد، حیدرآباد، 27/11/2010-6/8/1389

59. سخنرانی با عنوان: لزوم بازنگری در شناسایی دقیق خطوط نسخه های خطی هند در همایش بین المللی نسخه های خطی فارسی و عربی هند، دانشگاه دهلی، 11/12/2010-20/9/1389

60. مقاله: معرفی نسخه ای نفیس از دیوان حافظ، کتاب ماه هنر، کتاب ماه هنر، ش 146، آبان 1389.

61. مقاله: گذری بر خوشنویسی هندو ایرانی، در میراث خطی هندوستان، ش. 4، کمیسیون ملی نسخه های خطی هند، 2010، دهلی نو

62. سخنرانی با عنوان: مثنوی عشق نامه از حسن سجزی دهلوی(نخستین ستی نامۀ فارسی)، همایش مثنوی نویسی فارسی در شبه قارۀ هند، دانشگاه دهلی، 24/2/2011- 5/11/1389

63. مقاله: نقدی بر تذکرۀ خوشنویسان از غلام محمد هفت قلمی دهلوی، کتاب ماه هنر، ش 150، اسفند 1389.

64. تو رایزن و امید ایران بودی، قند پارسی (با یاد دکتر امیرحسن عابدی)، ش 52-51، دهلی نو، تابستان 1390.

65.سواد و بیاض نمدیده (خاطره‏ای از استاد ایرج افشار)، گزارش میراث، ضمیمۀ 1، اسفند 1390.

66. رسالۀ خوشنویسی از محمدامین، نذر عارف (جشن‏نامۀ دکترعارف نوشاهی)، کتابخانۀ مجلس شورا، 1391.سفرها (خارج از ایران):

1371   (اسفند تا فروردين72) پاكستان: كراچي(آرامگاه محمد علي جناح)،‌ اسلام‌آباد، راولپندي، داكار، ساكار،‌  رود سند، مهنجودارو و موزه‌اش

1380  (اسفند تا فروردین81) تركيه:‌ استانبول(مسجد ايا صوفيه، سلطان احمد، لاله‌لي‌، موزة توپ قاپي و ...)، آنتاليا، نمرود داغ (پيكره‌هاي سلوكي)، قونيه (آرامگاه خانوادگي مولانا)، سلجوق(ساحل افسوس)، پاماكولا

1381 (مرداد) آذربايجان (شوروي سابق): رود ارس و كُر(كورا)، باكو(قلعه دختر)، ساحل قيزيل قوم، نقاشي‌هاي قُبستان، آتشفشان گل سرد،آتشكده، موزة، باكو)، گنجه (امامزاده نوشابه، آرامگاه نظامي گنجوي، مسجد شاه عباس، موزة‌ نظامي)

1381 (اسفند تا فروردين82) هندوستان: بمبئي(غار فيل)، اورنگ آّباد (مزار اورنگ زيب و پسرش، قلعة ديوگير دولت‏آباد)، خلد آباد (مزار باباشاه مسافر، مزار حسن دهلوي، غلامعلي آزاد بلگرامي، غارهاي اورنگ آباد با پيكره‌هاي بودا در حال آموزش)،‌ غارهاي اِلورا و آجانتا (نقاشي‌هاي ديواری از زندگي بودا)، آگرا (تاج محل، قلعة‌ آگرا، مسجد جامع، رود جمنا كه شاخه‌اي از گنگ است)، خاچاراهو (معابد جين)، دهلي(مسجد جامع، قطب منار، قلعة سرخ، آرامگاه همايون، درگاه نظام‌الدين اوليا و در كنارش مزار امير خسرو دهلوي)، بوپال (استوپاي سانچي)، ايندور، دوليا

1381 (اسفند) تاجيكستان: دوشنبه (كنسرت استاد دولتمند خلف، موزة‌ بهزاد) كولاب (مزار سيد علي همداني عارف سدة هشتم، رود وَخش)

1383 (فروردین) افغانستان:‌ كابل( ده افغانان، باغ بابر شاه و آرامگاهش، مسجد شاه دوشمشيره، مقبرة تيمور دُرّاني، مزارعاشقان و عارفان، موزة‌ نگارستان ملي)، غزني (برجهاي يادبود سلطان مسعود غزنوي، زيارتگاه هفت برادر، مزار سلطان محمود غزنوي، سنايي غزنوي و سيد حسن غزنوي و حصار غزني) قندهار (مزار مير ويس)، هرات: (مدرسه سعديّه كه تفتازاني كتاب مطوّلش را در آنجا نوشته، مسجد جامع، آرامگاه سلطان حسين بايقرا و امير عليشيرنوايي،‌ باغ گوهرشاد، مزار امام فخر رازي، مزار عبدالرحمان جامي، خواجه عبدالله انصاري، قلعه اختيارالدين)

1383 تركيه:‌ ميرا، استانبول(مسجد سليمانيه، نور عثمانيه، موزة باستانشناسي، موزة آثار ترك و اسلامي، موزة موزاييك و‌...)

1383(اسفند) ارمنستان: ايروان (موزه ملي و تاريخ، موزه تومانيان، موزه پاراجانوف، دانشگاه هنر و...)

1384 افغانستان: كابل (موزه و آرشيو ملي)، باميان، مزار شريف، بلخ و هرات

1385 (مرداد) روسیه: مسکو (میدان سرخ، کرملین، مقبرۀ لنین و دیگر مشاهیر، خانه موزۀ آنتوان چخوف، خانۀ ماکسیم گورکی، گورستان مشاهیر، دانشگاه مسکو، موزۀ پلی تکنیک، موزۀ ترتیاکوف، موزۀ پوشکین و...) سن پترزبورگ (کتابخانۀ ملی: سالتیکوف شدرینِ پیشین)، آکادمی علوم، آکادمی هنر، موزۀ هرمیتاژ، گورستان مشاهیر، کلیسای اسحاق مقدس و...)

1385 (آذر) افغانستان: هرات (برای ایراد سخنرانی با موضوع: میرعلی کاتب هروی) همراه با دکتر بهمن نامور و محمد جعفر یاحقی

1385 (اسفند تا فروردین 86) هندوستان: بمبئی، بنارس (رود گنگ، سارنات)، آگرا، جی‎پور، دهلی (قلعۀ کهنه)

1388 (مرداد) فرانسه (پاریس)،  آلمان (مونیخ)،  لوگزامبورگ، اتریش (سالزبورگ)، ایتالیا (ونیز، فلورانس، پیزا، رم)، واتیکان

1388 (شهریور) ترکیه: استانبول، قونیه، دنیزلی، پاموکولا

1388-91  اقامت در هندوستان، بناهای دهلی: مجموعۀ قطب منار، مجموعۀ همایون، مجموعۀ نظام الدین اولیا، فخر المساجد، زینت المساجد، سنهری شاهی مسجد، مسجد جامع، مرقد سرمد، مرقد غالب، مرقد بیدل، مسجد شیعیان، قلعۀ سرخ، پورانا قلعه، خیر المنازل، صفدر جنگ، مسجد فتحپور، قلعۀ تغلق آباد و مقبرۀ غیاث الدین تغلق و ظفرخان، حوض خاص و مقبرۀ فیروزشاه.

شهرهای: حیدرآباد(دکن)، گلکنده، آگرا، فتح پور سیکری، پنجاب، سرهند، امریتسر، سرای امانت خان، ناینیتال، علیگره و ...گزیده ای از سفرهای داخلی:

1361    بهشهر، رامسر

1364    گرگان، آق قلعه، گنبد كاووس: (برج كيكاووس بن وشمگير، روستاي تنگلي،

داشلي برون، اينچه برون و ...)

1367    كرمانشاه، ميانه

1370    كنارك، چابهار و سواحل درياي عمّان

1371    همدان: (آرامگاه بابا طاهر، ابن سينا و گنجنامه)

شوش: (كاخ خشايارشا، چغازنبيل، مقبرة دانيال نبي)، پل دختر، مسجد سليمان، شوشتر

كرمانشاه: (طاق بستان، طاق گرّا، معبد آناهيتا، كتيبة بيستون)، اسلام‌آباد غرب، سر پل ذهاب (دكان داوود)

1372  اصفهان: (آرامگاه صائب، ميرعماد،والة اصفهاني،مسجد جامع،ميدان نقش جهان، مسجد شيخ لطف‌الله،عالي قاپو و...)

1374   كاشان: (فين، سيلك، شاهزاده ابراهيم، مسجد آقابزرگ و ...)

1375   اراك، تفرش، خمين، گلپايگان، قم

1376   شيراز: (تخت جمشيد، نقش رستم، پاسارگاد و فيروز‌آباد)

1377  ساوه (مسجد جامع)

1380   بيجار، تكاب، تخت سليمان: (زندان سليمان)، غار كرفتو، غار كتله خور، درّه شهر

1380   تنگة واشي: (نقش برجستۀ دورۀ‌ قاجار)، غار علي صدر.

1381    اصفهان (مسجد جامع، مسجد امام، منار جنبان و...)

1382    برج رادكان، ساري، دماوند، آب گرم رامسر، آب گرم لاهيجان.

1383    تايباد: (مزار مولانا زين الدين ابوبكر که صدها يادگاري از سدۀ نهم تاكنون بر ديوار ساروجي آن نوشته شده است)

1384   شهر ري: (مزار غلامرضا اصفهاني، استاد حسن و حسين ميرخاني، چشمه علي، مزار عمادالكتّاب در امامزاده عبدالله)

1385     سمنان: (آرامگاه بايزيد بسطامي، ابوالحسن خرقاني)،‌ نيشابور (آرامگاه خيام، امامزاده محروق، مزار عطار نيشابوري و مزار كمال‌الملك)،‌ مشهد (حرم امام رضا(ع)،‌ مسجد گوهرشاد، موزه و كتابخانة آستان قدس رضوي، توس آرامگاه فردوسي، اخوان ثالث و بقعۀ هارونيه)

1384    قلعۀ قهقهه، قلعۀ پیشتاب، قلعۀ بابک، تپۀ مارلیک، بقعۀ شیخ صفی‏ الدین اردبیلی، مسجد کبود و موزۀ تبریز.

1385    (فروردین) اردستان (مسجد جامع، قنات دو طبقه)، امامزادۀ آقاعلی عباس، اردکان، میبد، یزد: (آتشکده، مسجدجامع، امیر چخماق، دخمه‏ های زرتشتیان، باغ دولت‏ آباد، صفاییه)، کرمان: (گنج علی‏خان، ابراهیم خان، وکیل، مشتاقیه، مسجد جامع، جبلیّه، مسجد ملک)، سرو مهریز، عقدا، رباط خرگوشی، نایین (مسجد جامع)

1386  شیراز: (آرامگاه حافظ، سعدی، گورستان دارالسّلام، نارنجستان، موزۀ سنگ، میرعلاءالدین، مسجد عتیق و خدایخانه، موزۀ پارس، شاهچراغ و.... )

1391 شیراز: ( مسجد عتیق و خدایخانه، تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب، پاسارگاد و.... )


1. ترجمۀ روسی «درآمدی بر خوشنویسی ایرانی»، نشر صدرا، مسکو، 2019 م.


 چاپ دوم کتاب «زرافشان» در بهمن 1399 منتشر شد.
e107 در تاریخ يكشنبه 6 بهمن 1392 - 17:00:13 |
   
Powered By Persian E107 © 2005-2009