نشست های تخصصی خوشنویسی ایرانی، زیر نظر دکتر حمیدرضا قلیچ خانی
کلاسهای تخصصی تاریخ و تحلیل خوشنویسی ایرانی، زیر نظر دکتر حمیدرضا قلیچ خانی
ویژۀ فارغ التحصیلان هنر، پژوهشگران و مدرسان خوشنویسی
دورۀ جدید، زمستان 1395
10 هفته، شنبه ها ساعت 5 تا 7 عصر
آتلیۀ شن، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان، ش 94
تلفن: 88986858
   
Powered By Persian E107 © 2005-2009