فرهنگ واژگان و اصطلاحاتِ خوشنویسی، انتشارات روزنه، 1390، چاپ سوم
فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته

چاپ اول: 1373

چاپ دوم (با تجدید نظر کلی) : 1388

چاپ سوم: 1390
انتشارات روزنه (66430503-66567925)

470 صفحه(مصور) / 9000 تومان

حدود 10 سال بود که چاپ اول این فرهنگ نایاب است و مزیت ویراست دوم در این است که کتاب از نو تالیف و حروفچینی شده است. از کتابهای مرجع و نخستین فرهنگ خوشنویسی منتشر شده در جهان اسلام است. تنها منبعِ تخصصیِ موجود برای شناخت واژگان و اصطلاحات عرصۀ خط و همراه با دهها تصویر(از موزه ها، کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی ایران و خارج از کشور) است. آثارِ بسیاری برای اولین بار در برابر چشم علاقه مندان قرار می گیرد. کتاب دارای واژه نامۀ فارسی به انگلیسی و برعکس نیز هست.

مطالعۀ چاپ جدید این فرهنگ که 150 صفحه بیش از چاپِ نخستین است به تمامِ اهل خط و خوشنویسانِ جوان توصیه می شود.

 

 


Powered By Persian E107 © 2005-2009