فخر المساجد، دهلی، دارای کتیبه های نستعلیق، 1389


در یکی از روزهای بهار 1389 برای عکاسی کتیبه های فخرالمسجد دهلی رفته بودم. این مسجد در جنوب ایستگاه مترو دروازۀ کشمیر قرار دارد. همانگونه که می بینید این هند است و در همه جای آن این گونه صحنه ها را می توان دید و البته صحنه هایی که نشان دادنشان خوب نیست. در برابر مسجد، شخصی هندو در حال شست و شوی خویش است.
این هم تصویر بزگنمایی شدۀ دیگر برای علاقه مندتر ها. البته مستحضرید که:

النظافه من الایمان

Powered By Persian E107 © 2005-2009